Home Life @ CDG

LIFE @ CDG

ที่ซีดีจี เราเป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เชื่อว่าการทำงานไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตประจำวัน คุณสามารถสนุกกับกิจกรรมที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เราเชื่อว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อพนักงานมีอิสระทางความคิดและมีสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิต ดังนั้น ซีดีจีจึงเป็นบริษัทไอทีที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศการทำงานเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทุกคน เราสนับสนุนความคิดนอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ผ่านกิจกรรมและการประกวดภายในองค์กรที่จัดขึ้นเป็นประจำ ร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อค้นหาตัวคุณเอง เปิดมุมมองใหม่ แสดงพลังความคิดของคุณ ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

CDG CULTURE

สิ่งที่หล่อหลอมความเป็นเราชาวซีดีจี ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นแนวทางในการทำงานและการใช้ชีวิตในครอบครัวเดียวกัน เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้ซีดีจีเป็น “องค์กรชั้นนำที่ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น” อย่างแท้จริง

OPPORTUNITY & DEVELOPMENT

เราเป็นบริษัทไอทีที่เชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนและใส่ใจกับการพัฒนาบุคลากร เราจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่พนักงาน พัฒนาอาชีพสายงาน IT (IT Careers) ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การพัฒนารายบุคคล การโค้ช การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ (scholarship)

CSR #CodeTheirDreams

กลุ่มบริษัทซีดีจีซึ่งเป็นบริษัทไอทีชั้นนำส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานของเรามีจิตอาสาในการแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ด้วยความเชื่อว่า “การวางพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้เด็กและเยาวชนในวันนี้เป็นการสร้างรากฐานอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทยของเราในวันหน้า บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมได้นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับซีดีจี โดยพนักงานใหม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “Code Their Dreams” เวิร์คช็อปจุดประกายฝัน

HOW WE HIRE

เราต้องการคนที่พร้อมเปลี่ยนโลก พนักงานของซีดีจีทุกคนคือผู้ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์ความแตกต่างเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแก่สังคม คุณจะได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่าง ๆ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ท้าทายตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ระดับชาติ ซีดีจีมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปพร้อม ๆ กับมิตรภาพจากครอบครัวซีดีจีบริษัทไอทีชั้นนำ

Follow CDG on: