STUDENTS

Subtitle

Home Students/Intern

STUDENTS/INTERN

การศึกษาไม่ได้อยู่แค่ภายในห้องเรียน บริษัทซีดีจีมีโครงการมากมายที่ให้นักศึกษาฝึกงานได้มีโอกาสสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันกับเราให้แก่สังคมที่ออฟฟิศพระราม 3 ของเรา นอกจากนี้ ซีดีจียังมีโครงการมอบทุนการศึกษาสายงาน IT ให้เด็กระดับปริญญาโทและเปิดรับสมัคร International Internships อีกด้วย

STUDENT PROGRAM

บริษัทซีดีจี เป็นบริษัทไอทีชั้นนำที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน (Internship) ได้เสริมสร้างทักษะให้แข็งแกร่งขึ้น ด้วยการนำความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง คุณจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญจากสายงาน IT ต่าง ๆ เช่น งาน Programmer, งาน Developer, งาน Mobile Developer, และ งาน Digital Marketing ผ่าน Campus Visit หรือที่ซีดีจี อีกทั้งยังสามารถมองหา IT Careers และ Tech Careers ที่เหมาะกับตัวเองด้วยแนวทางการพัฒนาศักยภาพ และสนุกไปกับประสบการณ์ทำงานจริงพร้อมมิตรภาพจากครอบครัวซีดีจี ผ่านกิจกรรมทั้งหมด 6 รูปแบบ

SCHOLARSHIP

ซีดีจีสนับสนุนการศึกษาโดยมีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น และมีศักยภาพ

MEET US

กิจกรรม Campus Visit ที่นักศึกษาจะได้พบกับพนักงานของเรา สามารถสอบถามแนวทางการทำงานวมถึงสายอาชีพต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม IT (Tech careers) ตลอดจนโอกาสที่จะได้ร่วมงาน

 

พบกับปฏิทินกิจกรรมของเรา ที่นี่

VOLUNTEER

กลุ่มบริษัทซีดีจีซึ่งเป็นบริษัทไอทีชั้นนำส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานของเรามีจิตอาสาในการแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ด้วยความเชื่อว่า “การวางพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้เด็กและเยาวชนในวันนี้เป็นการสร้างรากฐานอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทยของเราในวันหน้า บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมได้นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับซีดีจี

INTERNATIONAL INTERNSHIP

CDG Group now offers an international internship program, available to students from all over the world. During their placement, interns will have the opportunity to experience Thai culture, work as part of a team, and obtain insights into the workings of one of Thailand’s top information technology solution providers.

Follow CDG on: